สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

 11 ม.ค 2561    962 ครั้ง

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร