สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

 12 ก.ย 2562    3,325 ครั้ง

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา (ปวช.พาณิชยการ)
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (ปวช.)
3. เจ้าพนักงานธุรการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา (ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน)
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรี ด้านการบริหาร บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์)
5. เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์) จำนวน 1 อัตรา (ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน)
6. ผู้ช่วยช่างทั่วไป (กลุ่มทะเบียน) จำนวน 1 อัตรา (ม.6 หรือมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่)
7. เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มวิจัย) จำนวน 1 อัตรา (ปวช.พาณิชยการ)
8. พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่)
9. เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มเทคนิคศิลปกรรม) จำนวน 1 อัตรา (ปวช.พาณิชยการ)
10. ผู้ช่วยช่างทั่วไป (กลุ่มเทคนิคศิลปกรรม) จำนวน 1 อัตรา(ม.6 หรือมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 666 ถรรบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2446-8054

ประกาศรับสมัคร