สำนักพัฒนาระบบเเละรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล

 14 พ.ย 2560    1,344 ครั้ง

สำนักพัฒนาระบบเเละรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางสังคมศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-653-4444

ประกาศรับสมัคร