สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

 30 ก.ค 2562    5,619 ครั้ง

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมสท.
1. เจ้าหน้าที่พัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น เทคนิคการแพทย์,สาธารณสุข,พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)

2. เจ้าหน้าที่พัฒนามาตรฐานรหัสยา จำนวน 1 อัตรา
- จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่า (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)

ส่งเอกสาร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มาที่อีเมล this@this.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป โทร.0-2832-9295

ประกาศรับสมัคร