สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 10 ก.พ 2562    3,305 ครั้ง

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรมนุษย์ มาแล้ว อย่างน้อย 2 ปี
4. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
5. อายุ ไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5394-1415

ประกาศรับสมัคร