สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 29 ม.ค 2562    4,745 ครั้ง

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ชื่อตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ทาง e-mail ที่ hroeqd.cmu@gmail.com หรือjarupa.s@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใน เวลา 16.30 น.หรือติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-1415

ประกาศรับสมัคร