สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

 13 มี.ค 2561    2,614 ครั้ง

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มีนาคม 2561

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานรับโทรศัพท์ บ.1 จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายการสื่อสาร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. พนักงานขับรถยนต์ ส.1 จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-23 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครโทร 0 2354 6856


ประกาศรับสมัคร