สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 2 ม.ค 2562    2,985 ครั้ง

สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
2. พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2203-5000 ต่อ 16005 (สมัครทางไปรษณีย์ได้)

ประกาศรับสมัคร