สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน

 30 พ.ย 2561    3,303 ครั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. หากมีความรู้ด้านการตัดต่อ/ผลิตรายการข่าว/ทำคลิป/รายงานข่าวในพื้นที่ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร