สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครนักพัฒนาธุรกิจ

 8 เม.ย 2562    3,945 ครั้ง

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครนักพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้มีสิทธิสมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศหญิงหรือเพศชาย มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความขยันอดทนในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่่จังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดใกล้เคียง
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
7. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา/บ่มเพาะธุรกิจ/การทำงานร่วมภาคเอกชน อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้การทำงานใหม่  ๆ ได้ตลอดเวลา
9. มีเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีลงพื้นที่
10. กรณีผ่านการคัดเลือก ต้องมีบุคคลอ้างอิง ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานภาคเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร : 8-23 เมษายน 2562 ในเวลาราชการ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นสมัครแทน ได้ที่ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 086 4908937

ประกาศรับสมัคร