สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา

 10 ม.ค 2562    5,304 ครั้ง

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15-22 มกราคม 2562

รายละเอียด
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สังกัดสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16500 บาท

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศหญิงหรือเพศชาย มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความขยันอดทนในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดใกล้เคียง
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานโครงการ อยา่งน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
8. ต้องมีบุคคลอ้างอิง ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานภาคเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร 15-22 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 086 4908937 หรือ 089 8778404

ประกาศรับสมัคร