สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 9 ส.ค 2562    3,452 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4535-5081 หรือ 0-4531-1677 ต่อ 701

ประกาศรับสมัคร