สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิก

 29 ต.ค 2561    2,056 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งสถาปนิก ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด อัตราเงินเดือน 15000 บาท

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7430-7114 หรือ 0-7430-7115

ประกาศรับสมัคร