สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)

 29 ม.ค 2562    3,854 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29-31 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29-31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7534-6089

ประกาศรับสมัคร