สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิก

 10 มี.ค 2562    1,589 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง สถาปนิก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 โทร.0-5371-7173

ประกาศรับสมัคร