สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิก

 13 ส.ค 2562    1,030 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง: สถาปนิก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม กส.)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.054-227107

ประกาศรับสมัคร