สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

 3 ก.พ 2562    2,424 ครั้ง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านงานการต่างประเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านภาษาต่างประเทศ หรือสาขาทางด้านรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ และ/หรือมีประสบการณ์ด้านงานต่างประเทศมาก่อน

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

3. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว (ภายในมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ บางเขน) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2561-3624

ประกาศรับสมัคร