สำนักทางหลวงที่ 18 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ 10 อัตรา

 9 เม.ย 2562    6,952 ครั้ง

สำนักทางหลวงที่ 18 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ 10 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 377.85 บาท/วัน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: สมัครได้ด้วยตนเองที่งานสารบรรณ สำนักทางหลวงที่ 18 จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-7431-1900

ประกาศรับสมัคร