สำนักทางหลวงที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 6 เม.ย 2562    6,494 ครั้ง

สำนักทางหลวงที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 1. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)  จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: สมัครได้ด้วยตนเองที่งานสารบรรณ สำนักทางหลวงที่ 11 จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3641-2378

ประกาศรับสมัคร