สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

 3 ธ.ค 2561    3,231 ครั้ง

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-28 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท *เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเดือนละ 6,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 7-28 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3561-0860

ประกาศรับสมัคร