สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 1 ส.ค 2562    912 ครั้ง

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 1อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือสาธารณะตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร