สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

 3 ธ.ค 2561    4,528 ครั้ง

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,400 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เลขานุการ พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-28 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3677-0205

ประกาศรับสมัคร