สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5

 13 มี.ค 2561    3,214 ครั้ง

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,400 บาท *เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเดือนละ 4,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ปวช. ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เลขานุการ บริหารธุรกิจ พณิชยการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 15-30 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4261-1600

ประกาศรับสมัคร