สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

 11 พ.ค 2562    3,476 ครั้ง

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,840-11,500 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7635-5138

ประกาศรับสมัคร