สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

 1 มิ.ย 2562    6,987 ครั้ง

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท *เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเดือนละ 6,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2562 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4424-1047 ต่อ 103

ประกาศรับสมัคร