สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

 30 ก.ค 2562    8,535 ครั้ง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา

2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ อุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

3. นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา

4. พนักงานห้องปฎิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือ ม.ศ.3

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2967-9700 ต่อ 1005

ประกาศรับสมัคร