สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 12 ก.พ 2561    2,092 ครั้ง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างยนต์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.029679700

ประกาศรับสมัคร