สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

 24 พ.ย 2561    4,630 ครั้ง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานดับไฟป่า จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1  มีสัญชาติไทย
2  มีอายุไม่ต่ำกว่า...21...ปี และไม่เกิน  45  ปี
3  วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ม.3
4  เป็นเพศชาย
5  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือจำคุกมาก่อน
6  หากผ่านการเป็นทหารมาแล้ว หรือผ่านการเป็น รด. จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  798  ถนนสิงหไคล ต.เวียง  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ  โทร. 053- 711445 ต่อ 19

ประกาศรับสมัคร