สำนักงาน อ.ย. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

 13 พ.ค 2562    2,765 ครั้ง

สำนักงาน อ.ย. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
1. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 20,540 บาท เงินเพิ่ม พ.ต.ส 1500 บาท ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 5000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-14 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร