สำนักงาน อ.ย. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

 13 พ.ค 2562    2,267 ครั้ง

สำนักงาน อ.ย. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
1. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 20,540 บาท*ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-14 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร