สำนักงาน สกสค. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

 24 พ.ย 2561    3,305 ครั้ง

สำนักงาน สกสค. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. งานสงเคราะห์ครอบครัว 2 อัตรา
2. งานธุรการ 1 อัตรา
3. งานตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนัก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กลุ่ม ช.พ.ค. ชั้น 2 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  4 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2288-4535 หรือ 0-2288-4540

ประกาศรับสมัคร