สำนักงาน พมจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

 27 พ.ย 2561    3,023 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางนิติศาสตร์
- มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคมหรือสวัสดิการสังคม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัด)ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-5311-2716

ประกาศรับสมัคร