สำนักงาน พมจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 1 ธ.ค 2561    7,548 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พี่เลี้ยง 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัด) ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-5311-2716

ประกาศรับสมัคร