สำนักงาน พมจ.สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา

 29 พ.ย 2561    4,311 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ โทร.036-211-794,036-230587

ประกาศรับสมัคร