สำนักงาน พมจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง

 2 เม.ย 2562    2,973 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พี่เลี้ยง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ วุฒิปวช. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ในวันเวลาราชการ โทร.0-2395-4136

ประกาศรับสมัคร