สำนักงาน พมจ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา

 16 พ.ค 2561    8,683 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (ปวช. หรือ ม.6)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 ในวัน เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร