สำนักงาน พมจ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

 1 ม.ค 2562    4,404 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ชื่อตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2.ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องสวัสดิการสังคมและงานเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
3. มีประสบการณ์ด้านกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หรือ ด้านสวัสดิการสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุน โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร