สำนักงาน พมจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

 8 พ.ค 2562    2,452 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือทางจิตวิทยา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร