สำนักงาน พมจ.พังงา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

 11 มี.ค 2562    1,654 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.พังงา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร