สำนักงาน พมจ.พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ

 15 พ.ค 2561    11,999 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ 1 อัตรา (วุฒิม.6 ปวช. หรือ ปวส.)
อัตราเงินเดือน: มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อัตรา 10,430  บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตรา 11,280 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตรา 13,800  บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2561  ในวัน เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร