สำนักงาน พมจ.พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

 10 ต.ค 2561    4,579 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขารัฐศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา หรือสาขาทางจิตวิทยา
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร