สำนักงาน พมจ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

 16 พ.ค 2561    8,358 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ทางด้านสังคมสงเคราะห์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรอง และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เว้นแต่มีผู้บังคับบัญชาในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตและทำหน้าที่กำกับดูแล

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี (ศาลากลางจังหวัด) ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2580-0737-8, 0-2950-213

ประกาศรับสมัคร