สำนักงาน พมจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 11 ต.ค 2560    872 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลดำเนินงานจ้างเหมาพนักงาน
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 83000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เพศชาย อายุ 25-50 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2560 ในวัน เวลาราชการ โทร.0-4424-3000

ประกาศรับสมัคร