สำนักงาน พมจ.นครปฐม รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 13 ก.ย 2561    6,060 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.นครปฐม รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อตำแหน่ง   จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 20-28 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.034-340015 034-340017

ประกาศรับสมัคร