สำนักงาน พมจ.ตาก รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

 10 ก.ค 2561    3,502 ครั้ง

สำนักงาน พมจ.ตาก รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ชื่อตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน แนบมาในวันสมัคร)
อัตราค่าจ้าง: 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2561ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร โทร.0-5551-1452

ประกาศรับสมัคร