สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง จำนวน 200 อัตรา

 29 ม.ค 2562    21,628 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร
หน่วยที่ 1 สำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง จำนวน 60 อัตรา
หน่วยที่ 2 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี 21 อัตรา
หน่วยที่ 3 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี 4 อัตรา
หน่วยที่ 4 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 41 อัตรา
หน่วยที่ 5 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร เลย 39 อัตรา
หน่วยที่ 6 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 9 อัตรา
หน่วยที่ 7 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 4 อัตรา
หน่วยที่ 8 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี 9 อัตรา
หน่วยที่ 9 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท + 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงาน 6 เดือน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร