สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานธุรการ

 13 ส.ค 2562    1,784 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500บาท+ ค่าครองชีพ 1,785 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อปฏิบัติงานผ่าน 6เดือน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4231-6772 หรือ 0-4231-6773

ประกาศรับสมัคร