สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี รับสมัครตำแหน่งพนักงานทั่วไป

 14 พ.ค 2562    3,836 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-29 พฤษถาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,840 บาท + ค่าครองชีพ 1,445 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในกาปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-29 พฤษถาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3838-4280, 0-3838-4281, 0-3838-4282

ประกาศรับสมัคร