สำนักงาน ปปง. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 5 อัตรา

 1 มี.ค 2562    5,611 ครั้ง

สำนักงาน ปปง. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไที่กองบริหารจัดการทรัพสินส่วนกองทุน อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  อาคารเอเวอร์กรีนเพลส ชั้น 7 เลขที่ 318 ซอยวรฤทธิ์ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร