สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา

 1 ก.ย 2562    16,788 ครั้ง

สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 15000 บาท (ปริญญาตรี)
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 15000 บาท (ปริญญาตรี)
3. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป เงินเดือน 15000 บาท (ปริญญาตรี)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 073 424910

ประกาศรับสมัคร