สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

 23 พ.ย 2561    4,062 ครั้ง

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-28 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแแหน่ง
1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตั้งแต่วันที่ 3-28 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร